Länkar om Översättning

Behöver du hjälp med teknisk översättning? | Adekvat.se

Teknisk översättning är ett ämne som är främmande för de flesta - men inte hos oss på Adekvat. Vi har länge arbetat med teknisk översättning och kan definitivt kalla oss själva experter inom ämnet. Vi har svaren på alla era frågor om översättning och teknisk översättning. Inom ramen av företaget tillhandahåller vi också juridisk och medicinsk översättning. Välkommen till oss!
Översättning, Medicinsk översättning